Karakteristikat e nxënësve që shfaqin simptoma të depresionit -Shendeti mendor

Karakteristikat e nxënësve që shfaqin simptoma të depresionit

 • Shfaqen të pamotivuar dhe të pashpresë
  Kanë ndjenja të vazhdueshme të trishtimit dhe shqetësimit
  Përjetojnë ndjenja të zbrazëtisë dhe boshllëkut
  Kanë ndjenja të fajit, pavlefshmërisë dhe/ose pafuqisë
  Shfaqin irritim dhe nervozizëm
  Shfaqin mungesë interesi në aktivitete ose hobe
  Mbajnë pak ose aspakt kontakt me sy
  Priren drejt izolimit social dhe mosbashkëpunimit me bashkëmoshatarët
  Karakterizohen nga pjesëmarrje dhe angazhim i ulët në shkollë
  Kanë ndryshime të dukshme në humor, sjellje dhe personalitet
  Priren drejt dështimit në teste dhe detyra që iu ngarkohen
  Lodhen shpejt
  Kanë pak energji
  Karakterizohen nga fatalizmi dhe pesimizmi
  Kanë problem me kujtesën, përqëndrimin dhe marrjen e vendimeve
  Kanë ndryshme të oreksit (humbje ose shtim oreksi)
  Shfaqin problem me gjumin (shtim ose pakesim)
  Kanë ide suicidale
  Ankohen për dhimbje të vazhdueshme