Category Prindërit

4 Jul

Shëndeti mendor

READ MORE
4 Jul

Mjedisi akademik

Së bashku më mësuesit , organizohen takime në ditë  të veçanta. Prindërit ftohen në shkollë , me qëllim tregimin e punëve të fëmijëve , zhvillimin e bisedave joformale me stafin akademik apo angazhimin në orë mësimore  me tematika kujdesin ndaj nxënësve. Prindërit nxiten që të ndajnë mendimet  dhe idetë e tyre se çfarë është e […]

READ MORE
4 Jul

Strategji parandalimi

READ MORE
4 Jul

Komunikimi

READ MORE
4 Jul

Sjelljet pozitive

READ MORE