Komunikimi

Fjalët kanë një impakt të rëndësishëm në zhvillimin e fëmijës, në formimin e konceptit për veten, në vetëvlerësim, në nxitjen e autonomisë, iniciativës, në sferën emocionale, kognitive dhe sociale. Shembulli i mëposhtëm tregon sesi fjalët që mund të thonë mësuesit dhe prindërit kuptohen dhe interpretohen nga fëmija. Është e rëndësishme që të gjithë të ndërgjegjësohemi për fuqinë e komunikimit dhe përçimin e duhur të mesazheve kundrejt njëri-tjetrit! Aktiviteti nis me shembuj konkretë. Më pas fëmijët mund të ftohen qe te ndajnë fjalë që iu janë thënë,si i kanë kuptuar dhe në fund si do donin që prindërit apo mësuesit të shprehen ndaj tyre!

 

Çfare thone prinderit?

LEXO ME SHUME

Ato që thonë prinderit