3I-të

Në qendër të projektit “Shkolla ime është një vend i sigurtë” janë rregullat, të cilat përmblidhen në sloganin kryesor 3i-të:

  • I sigurtë
  • I përgjegjshëm
  • I respektueshëm

Rregullat bazuar tek 3i-të:

Të lidhura me vizionin dhe misionin e shkollës

Duhet të jenë të shprehuara pozitivisht

Të shkurtra dhe tërheqëse

Të lidhura me nevojat e shkollës

Të orientuara drejt veprimeve