Karakteristikat e nxënësve që kanë shpërthime inati -Shendeti mendor

Karakteristikat e nxënësve që kanë shpërthime inati

o Shfaqin kundërshtim ekstrem
o Nuk iu përgjigjen thirrje për qetësim
o Refuzojnë udhëzimet dhe rregullat
o Shkatërrojnë me qëllim objekte, lodrat, mjetet, librat
o Flasin me zë të lartë, bërtasin, thërrasin, fyejnë
o Shtrihen në dysheme dhe refuzojnë të bëjnë çfarë iu kërkohet
o Nuk ndjekin udhëzimet e të rriturve dhe figurave të tjera autoritare
o Flakin objektet
o Bëjnë kërcënime fizike dhe verbale
o Shfaqin mërzitje apo shqetësim ekstrem
o Janë hipervigjilentë
o Priren drejt sjelljeve destruktive dhe vetëdestruktive
o Përdorin fjalor të papërshtatshëm
o Përdorin fraza shumë të vrazhda dhe hakmarrëse
o Anagzhohen në sjellje ngacmuese dhe tallëse ndaj të tjerëve
o Bëhen agresivë
o Priren të mos arsyetojnë apo të mendojnë në mënyrë logjike
o Nuk shqetësohen për pasojat e sjelljeve të tyre
o Bëjë kërcënime për suicid
o Janë fatalistë