Lezhë, Trajnimet me nxënësit për sjelljet pozitive

Në shkollën “Besëlidhja“, “Gjergj Kastrioti“ dhe “Kosova“, në Lezhë, u zhvilluan veprimtaritë me qeverinë e nxënësve rreth rëndësisë së sjelljeve pozitive në shkollë, shtëpi dhe komunitet. Në këtë aktivitetet nxënësit identifikuan vendet e sigurta dhe vendet më pak të sigurta, si dhe diskutuan rreth personave që kishin më shumë besim për të krijuar marrëdhënie pozitive dhe cilësore.
Në të njëjtën kohë, nxënësit zhvilluan tematikën “Shkolla e së ardhmes”, gjatë së cilës u ideua një shkollë me ambiente fizike të sigurta dhe të shumta,karakterizuar nga marrëdhëniet e respektit mes nxënësve dhe mësuesve,si dhe përmbushja e përgjegjësive personale!“Shkolla ime është një vend i sigurtë“,zbatohet nga YWCA of Albania“, me mbështetjen e UNICEF Albania dhe në bashkëpunim me Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë