Diskutimi i draft kalendarit per prindërit

Gjatë aktivitetit praktik dhe kreativ për të diskutuar draft-kalendarin e hartuar për prindërit. Në kuadër të projektit “Shkolla ime është një vend i sigurtë“, synohet nxitja dhe forcimi i bashkëpunimit familje-shkollë, si dhe vazhdimësia e filozofisë së sjelljeve pozitive, duke krijuar strukturën “Klubi i prindërve“. 
“Shkolla ime është një vend i sigurtë“,zbatohet nga YWCA of Albania“, me mbështetjen e UNICEF Albania dhe në bashkëpunim me Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.