Korçë, Takimet mes nxënësve për sjelljet pozitive

Nxënësit ne shkollat e Korçës, “Naum Veqhilarxhi“, “Asdreni“, “Ismail Qemali“, “Mesonjëteroja e Pare“, dhe  “Pandeli Cale“ vazhdojnë aktivitetet për të rritur shfaqjen e sjelljeve pozitive! Nxënësit nëpërmjet vizatimeve dhe shkrimit të rregullave treguan angazhimin e tyre për të krijuar një shkollë të karakterizuar nga siguria, respekti dhe përgjegjësia.
Kjo veprimtari realizohet në kuadër të projektit “Shkolla ime është një vend i sigurtë“, zbatuar nga YWCA of Albania, me mbështetjen e UNICEF Albania dhe në bashkëpunim me Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.