Berat, Takimet mes nxënësve për sjelljet pozitive

Nxënësit ne shkollat e Beratiti  “Ajet Xhindole“, “1 Maji“, “22 Tetori“, “5 Maji“ dhe “Zihni Toska“, vazhdojnë aktivitetet për të rritur shfaqjen e sjelljeve pozitive! Nxënësit nëpërmjet vizatimeve dhe shkrimit të rregullave treguan angazhimin e tyre për të krijuar një shkollë të karakterizuar nga siguria, respekti dhe përgjegjësia.Angazhimi aktiv i nxënësve në procesin e përcaktimit të mënyrës së ndërveprimit rrit përgjegjësinë e tyre për përmbushje të detyrave dhe respektim të rrregullave të vendosura bashkërisht.
Kjo veprimtari realizohet në kuadër të projektit “Shkolla ime është një vend i sigurtë“, zbatuar nga YWCA of Albania, me mbështetjen e UNICEF Albania dhe në bashkëpunim me Ministria e Arsimit, Sportit dhe Rinisë.