Shëndeti mendor

Mosha dhe disiplina

 

Të kuptuarit sesi fëmijët zhvillohen  ndihmon mësuesit dhe prindërit të ndërtojnë pritshmëri realiste . Fëmijët vazhdimisht ndryshojnë  gjatë rritjes dhe kalojnë nëpër faza të veçanta , që përcaktojnë se  cilat nga  sjelljet janë të  përshtatshme në një moshë të caktuar  dhe cila nga sjelljet jo.

Tabela në vijim përshkruan zhvillimin e fëmijëve në moshat e caktuara dhe cilat metoda mësimore ose disiplinore mund të përdoren si më të suksesshme.

LEXO ME SHUME

LEXO ME SHUME

Shendeti Mendor