Trajnime ne shkollat: "Avni Rustemi" dhe "Androkli Kostallari"

Qeveritë e nxënësve të shkollave Avni Rustemi dhe Androkli Kostallari u njohën me rëndësinë e sjelljeve pozitive, bashkëpunimit dhe angazhimit. Nxënësit ndanë ide dhe zhvilluan plane sesi mund të veprohet për të krijuar një shkollë ku të gjithë ndihen të sigurtë, të respektueshëm dhe të përgjegjshëm.