Strategji parandalimi

Ndërhyrje specifike për nxënësit

 

Strategjitë e mëposhtme janë sugjerime sesi mund ti ndihmojnë mësuesit që të krijojnë një kulturë pozitive në klasë.

 

Klasa

 

Strategji për uljen e frustrimit gjatë ndjekjes së udhëzimeve

 • Përdorni një gjuhë konkrete (shmnagni përgjithësimet)
 • Jepni udhëzime të shkurta
 • Ripërsërisni udhëzimet
 • Ndajini udhëzimet në hapa të vegjël
 • Përdorni ilustrimet vizuale
 • Përdor shenja
 • Printo rregullat dhe udhëzimet

Strategji për të reduktuar shpërqëndrimin

 • Dizenjoni një ambient që nuk lejon shpërqëndimin
 • Krijoni një mjedis të strukturuar
 • Minimizoni zhurmat
 • Përdorni ndriçimin e duhur
 • Vendosni muzikë relaksuese  në sfond

Strategji për vendosjen dhe përforcimin e rutinave

 • Vetëdijësojini nxënësit për orarin
 • Përdorni kohën dhe ilustrimet për të shpjeguar rutinën
 • Përgatisni nxënësit  për ndryshimet
 • Respektoni oraret e pushimit
 • Hartoni rregulla që janë të lehta për tu kuptuar
 • Krijoni rregulla  që mund të ndiqen dhe respektohen
 • Krijoni një rutinë të strukturuar për çdo aktivitet

Strategji për të përballur shpërthimet e zemërimit

 • Parashikoni dhe identifikoni shenjat paralajmëruese
 • Largoni nxënësin nga klasa në rastet e shpërthimit të inatit
 • Diskutoni me nxënësin rreth sjelljes dhe çfarë mund të ishte bërë ndryshe.
 • Mësojini nxënësve sjelljen e duhur
 • Shmangni fajësimin
 • Hartoni hapa konkretë për të parandaluar shpërthimet e inatit
 • Ftoni nxënësit që të gjenerojnë ide sesi mund të zgjidhin problemet në të ardhmen.
 • Përcaktoni shkaqet e shpërthimeve të zemërimit
 • Shmangni ndëshkimet

Strategji për të përballur problemet me bashkëmoshatarët

 • Ndërgjegjësoni fëmijët për ndryshimet që ekzistojnë mes tyre
 • Ndërgjegjësoni fëmijët për nxënësit me nevoja të veçanta
 • Përdorni strategji bashkëpunuese për fëmijët ( Rrethi i miqve)
 • Përfshijini të gjithë nxënësit në aktivitete
 • Mësoini nxënësve si të krijojnë dhe mbajnë miqësi
 • Krijoni punë në grupe , me detyra të përshtatshme për moshën
 • Përfshijini nxënësit në trajnime të aftësive sociale

Rëndësia e natyrës në zhvillimin e fëmijës

Strategji Parandalimi

Rëndësia e natyrës në zhvillimin e fëmijës(KLIKO KETU)

Strategji Parandalimi

Strategji Parandalimi

Strategji-mesuesit

Karamelet M & M

Simoni Thote

Vendosja e rregullave

Vetemenaxhimi

Menaxhimi i zemerimit