Shendeti mendor

Hyrja

SI TE NDERTOJME MIREQENIEN

Tiparet e nxenesve me ankth

Nxenes me aftesi te ulta perballuese

Karakteristikat e nxënësve që shfaqin simtoma të depresionit

Karakteristikat e nxënësve që shfaqin angazhim të ulët gjatë aktiviteteve mësimore

Karakteristikat e nxënësve që kanë shpërthime inati

Nxënësit me vetëvlerësim të ulët

Tiparet e nxënësve të frustruar

Tiparet e nxënësve të çorganizuar

Tiparet e nxënësve që shfaqin mungesë respekti

Sjellja agresive dhe bullizmi

Nxënësit që shfaqin tipare të hiperaktivitetit

Nxënësit që shfaqin aftësi të dobta sociale

Nxënësit që përdorin fjalor të papërshtatshëm

Nxënësit me sjellje impulsive